JOGI NYILATKOZAT!Szerzői jogvédelemA https://www.shoei.hu Internetes oldal szerzői jogvédelem alatt áll!


A www.shoei.hu weboldalon található minden kép és szöveg a honlap üzemeltetőjének ( PM RACING Kft. ) tulajdona. Tilos azok írásos engedély nélküli másolása, vagy bármilyen formában történő sokszorosítása. Az Internet működéséből adódó mentések a fentiek alól kivételt képeznek. Ezek további felhasználására azonban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a honlapon található megfelelőikre. 
A Honlapon található tartalom, a Honlap arculata a PM RACING Kft. szellemi tulajdona, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik.
A szerzői jog jogosultjaként a PM RACING Kft. fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
Az üzemeltető erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) másolása, sokszorosítása, terjesztése és egyéb üzleti célú felhasználása. 
Az üzemeltető hozzájárul azonban, hogy a Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére, egyéb adattárolóra mentse, számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a képi, hang és szöveges tartalom bármilyen, a személyes használatot meghaladó mértékű üzleti jellegű felhasználásához a PM RACING Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.


A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a Honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. Az üzemeltető a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását, megszüntetését és kárának megtérítését.


Felelősségvállalás

A PM RACING Kft. mindent megtesz azért, hogy ezen internetes weboldalán (www.shoei.hu) közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek.
Mindezek ellenére, a PM RACING Kft., mint a weblapot üzemeltető kizárólagos jogtulajdonos sem kifejezetten, sem pedig ráutaló módon nem vállal szavatosságot a weboldalon található információkért, valamint fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat, módosításokat és javításokat hajtson végre, továbbá a weboldalt és az azon közölt információkat részben vagy egészben átalakítsa, megszüntesse, vagy új részeket hozzon létre. A PM RACING Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon előforduló bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy esetlegesen felmerülő hiányosságért.
A PM RACING Kft., nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező veszteségekért, kárért, vagy költségekért, amelyek a weboldal(ak) használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből vagy üzemzavarából, illetőleg a fellelhető adatok bárki részéről való illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Image

Nyitvatartás

Hétfő - Péntek : 10 - 18

Szombat : 10 - 14

Vasárnap : ZÁRVA

Elérhetőségek

Cím: 1188 Budapest, Vasút utca 30

Tel: +36 1 210 4014

Mob: +36 20 288 3888

E-mail: info@pardi.hu